Cookies allow us to offer you the best possible use of this website. We use cookies for statistical purposes and for quality assurance. By continuing on our website, you consent to the use of cookies on your device. Further information can be found in our section on (data) privacy.

Cookies allow us to offer you the best possible use of this website. We use cookies for statistical purposes and for quality assurance. By continuing on our website, you consent to the use of cookies on your device. Further information can be found in our section on (data) privacy.

Cookies allow us to offer you the best possible use of this website. We use cookies for statistical purposes and for quality assurance. By continuing on our website, you consent to the use of cookies on your device. Further information can be found in our section on (data) privacy.

Informacije na bosanskom

Koronavirus

Vakcinisanje protiv korone

FAQ vakcinisanje protiv korone

Opšte informacije
Sve osobe nastanjene u Austriji imaju pravo i u Austriji na besplatno vakcinisanje protiv korone pa se time i vakcinisati protiv COVID-19. To važi i za osobe bez austrijskog broja socijalnog osiguranja. Nacionalni COVID-19 plan vakcinisanja reguliše redoslijed vakcinisanja svih osoba koje se žele vakcinisati u Austriji. Organizaciju kao i sprovođenje vakcinisanja vrše savezne pokrajine. Vakcinisanje protiv korone je dobrovoljno.

Prijava za vakcinisanje protiv korone vrši se putem platforme za prijave pojedinih saveznih pokrajina: Vakcinisanje protiv korone - prijavi se sada! (sozialministerium.at)

(02.08.2021, 13:00)

Vakcina Comirnaty proizvođača BioNTech/Pfizer daje se prema stručnim informacijama u dvije doze u razmaku od 21 dan sa mogućim intervalom od (19 do 42 dana).

Vakcina Spikevax proizvođača Moderna daje se prema stručnim informacijama u dvije doze u razmaku od 28 dana sa mogućim intervalom od 21 do 42 dana.

Vakcina Vaxzervia proizvođača AstraZeneca daje se u dvije doze, a Nacionalni gremij za vakcinisanje preporučuje na osnovu trenutne situacije sa delta varijantom razmak od četiri do osam sedmica između doza vakcine.

Vakcina COVID-19 Vaccine Janssen proizvođača Johnson&Johnson (Janssen) daje se kao jednokratna vakcina.

(02.08.2021, 13:00)

Trajanje zaštite nakon vakcinisanja protiv korone trenutno još nije definitivno poznato ni za jednu odobrenu vakcinu, međutim, prema sadašnjim podacima polazi se od zaštite od minimalno 9 mjeseci (ako se računa od 2. doze odnosno u slučaju vakcine proizvođača Johnson&Johnson (Janssen) od 1. doze / jednokratna doza). Zato još nije poznato da li su i kada potrebna osvježenja. Odgovarajuće preporuke donose se na temelju rezultata daljnjih studija.

(02.08.2021, 13:00)

Vakcinisanje protiv korone pruža prema sadašnjim naučnim sazanjima tzv. individualnu zaštitu. Na ličnom nivou vakcina znači da se smanjuje rizik od infekcije sa SARS-CoV-2 i teškog oblika bolesti COVID-19 ili čak smrti. Ako u izuzetnim slučajevima usprkos vakcini dođe do oboljenja od COVID-19, onda ono protječe znatno blaže i sprječavaju se komplikacije i smrtni slučajevi.
Uz to podaci iz upotrebe vakcine protiv COVID-19 ukazuju na to da vakcinisani imaju manje virusno opterećenje kao i znatno manje izbacivanje virusa pa su time i manje zarazni od nevakcinisanih osoba.
Ostale detalje možete pročitati u području Stručne informacije u "Vakcinisanje protiv COVID-19: Preporuke za primjenu od Nacionalnog gremija za vakcinisanje“.

(02.08.2021, 13:00)

Vakcinisanje protiv korone pruža prema sadašnjem stanju znanja individualnu zaštitu. Rastu i podaci iz primjene vakcine protiv COVID-19 da vakcinisani imaju manje virusno opterećenje kao i smanjeno izbacivanje virusa pa su zato i manje zarazni od nevakcinisanih osoba. Taj efekt se još ne može konačno odrediti (kvantifikovati) i mogao bi da zavisi o vakcini kao i identifikovanoj SARS-CoV-2 varijanti.
Sa druge strane se zna da i osobe koje su prošle simptomatsku SARS-CoV-2 infekciju mogu takođe da se ponovno zaraze, ali se i tu polazi od toga da ne igraju značajnu ulogu u prenosu bolesti. To je u okviru upravljanja kontakt osobama u slučaju jednog kontakta sa osobom koja je pozitivno testirana na SARS-CoV-2 odgovarajuće uzeto u obzir. Ako vakcinisane osobe budu imale blizak kontakt sa osobom koja je pozitivno testirana na SARS-CoV-2, one se (od 22. dana nakon 1. doze do 6 mjeseci nakon 2. doze) mogu smatrati kontakt osobom II. kategorije.

Važeće zaštitne mjere poput npr. obaveznog nošenja zaštite za usta i nos, držanja distance i higijenskih propisa moraju se pridržavati onoliko dugo dok dovoljan broj ljudi ne dobije vakcinu protiv korone.

(02.08.2021, 13:00)

Vakcinisanje posebnih grupa osoba
Odluka o vakcinisanju protiv korone treba da se donese uvijek u dogovoru sa ordinirajućim doktorom uzimajući u obzir individualnu situaciju rizika i oboljenja. Posebno se u slučaju vakcinisanja osoba sa osnovnim bolestima mora donijeti individualna odluka. Zato se obratite svom doktoru prije termina vakcinisanja da biste razgovarali o temama kao što su prethodne ili osnovne bolesti, uzimanje lijekova, mogući faktori rizika i druga medicinska pitanja. Doktor Vam može objasniti u kojim rijetkim stanjima se ne preporučuje vakcinisanje protiv korone.

Osobe sa poznatim alergijama kao što su npr. aeroalergeni poput polena ili kućne prašine mogu i trebaju da se vakcinišu protiv COVID-19. U informativnom razgovoru sa doktorom govori se i o mogućim alergijama. Zato na termin vakcinacije treba ponijeti alergijski pasoš, jer sadrže informacije o mogućim alergijama. Osobe sa alergijama se zato zamoli da nakon vakcinisanja protiv korone ostanu svakako 30 minuta u mjestu za vakcinisanje pod nadzorom doktora. Ako je nakon vakcine već jedanput nastupio alergijski šok (anafilaksa), to se obavezno mora saopštiti doktoru prije vakcinisanja protiv korone.

(02.08.2021, 13:00)

Do sada nisu uočene upadljivosti u iskustvima sa primjenom vakcine protiv COVID-19 kod trudnica.
Posebno su o mRNA vakcinama u međuvremenu objavljeni podaci zašto bi se kod vakcinisanja trudnica trebale preferisati mRNA vakcine. Trudnice imaju visok rizik za teški oblik bolesti COVID-19. Nakon pažljive pojedinačne procjene rizika i koristi, kod trudnica se može prema tome provesti vakcinisanje protiv COVID-19 sa mRNA vakcinom.
U evaluaciji koristi i rizika upućuje se i na aktuelnu verziju Preporuka Austrijskog društva za ginekologiju i akušerstvo.
Tu je riječ o off label primjeni, na koju se treba uputiti u dokumentiranom obliku. Indicirano je pomjeranje vakcinisanja u 2. ili 3. tromjesečje trudnoće kao mjera opreza da bi se suprotstavilo teorijskim sumnjama. Rutinski test na trudnoću nije potreban prije vakcinisanja. U slučaju trudnoće koja je nastupila u vrijeme vakcinisanja, iz toga ne proizlazi indikacija za prekid trudnoće. Trudnoća se također ne klasifikuje kao rizična trudnoća.

(02.08.2021, 13:00)

Osobe oboljele od akutne infekcije trebaju se vakcinisati protiv COVID-19 tek kada su opet posve zdrave.

(02.08.2021, 13:00)

U skladu sa prvotnom procjenom se nakon zaraze varijantom koja se do sada cirkulisala polazilo od zaštite za 6-8 mjeseci. Zbog trenutne epidemiološke situacije sa rastućim udjelom delta i mogućih novih, zaraznijih varijanti, preporuka se prilagođava na sljedeći način: Nakon što je laboratorijskom dijagnozom potvrđena infekcija SARS-CoV-2 (dokaz PCR testom), vakcinisanje se preporučuje od otprilike 4 sedmice nakon infekcije ili oboljenja (nakon oporavka), da bi se osigurala najbolja moguća zaštita od delta varijante.
Jednokratno vakcinisanje dovoljno je (off label) za osobe kojima je infekcija potvrđena PCR-om ili neutralizirajućim antitijelima protiv SARS-CoV-2 (testovi neutralizacije / odgovarajući NT korelati), čak i ako je infekcija bila prije više od 8 mjeseci. To sa imunološkog stajališta odgovara tzv. boosteru. Odgovarajuće studije pokazuju da je tim osobama potrebno samo jedno vakcinisanje da bi dobili zaštitu usporedivu sa zaštitom neinficiranih, redovo vakcinisanih osoba prema redovom rasporedu vakcinisanja.
Nezavisno o medicinskoj/imunološkoj procjeni mogu u internacionalnom putničkom prometu da budu propisane 2 doze  za ulazak u zemlju. U takvim slučajevima se može odnosno treba dati 2. doza iz formalnih razloga, što također odgovara odobrenju i ne smije se uskraćivati. Kod dvostrukog vakcinisanja se ne može isključiti povećan omjer reakcija na vakcinu kod osoba koje su preboljele.
Ako u intervalu između 1. doze i 2. doze dođe do infekcije sa SARS-CoV-2 koja je laboratorijski potvrđena (PCR test), onda se 2. doza preporučuje oko 4 sedmice nakon infekcije ili oboljenja (nakon ozdravljenja) (off-label).

(02.08.2021, 13:00)

Vakcine za djecu i mlade

Vakcine Comirnaty proizvođača Pfizer/BioNTech i Spikevax firme Moderna odobrili su europski organi nakon provjere efikasnosti i sigurnosti od kraja 2021. odnosno od 23. jula 2021. za upotrebu kod djece sa navršenih 12 godina života.
Studije za odobrenje obiju vakcina za djecu i mlade starije od 12 godina su pokazale da su vakcine sigurne i veoma efikasne u prevenciji simptomatskih laboratorijski potvrđenih oboljenja od COVID-19 među djecom i mladima starijima od 12 godina. 
U Austriji se vakcinisanje u starosnim grupama 12-15-godišnjaka preporučuje prema spisku prioriteta Nacionalnog gremija za vakcinisanje. Vakcina se u Austriji u starosnoj grupi 12-15-godišnjaka preporučuje prema spisku prioriteta NIG (Nacionalnog gremija za vakcinisanje). To znači da se visokorizična djeca mogu i trebaju odmah vakcinisati, jer imaju visok rizik da teško obole od COVID-19. Djeca i mladi stariji od 12 godina bez faktora visokog rizika trebali bi se vakcinisati, ako su  odrasli imali odgovarajuću ponudu za vakcinisanje.

(02.08.2021, 13:00)

Odobrene vakcine protiv COVID-19 pružaju prema sadašnjim spoznajama individualnu zaštitu. Kroz visoko učešće stanovništva u vakcinsianju će se opterećenje od bolesti značajno smanjiti, teški oblici bolesti i smrtni slučajevi se mogu spriječiti te će zdravstveni sistem biti rasterećen. Nakon vakcinisanja je vjerovatnost da vakcinisana osoba zarazi ostale u krugu prijatelja i porodice znatno smanjena. Time se od COVID-19 oboljenja štite osobe koje (još) nisu vakcinisane kao i osobe koje nemaju imunološki odgovor.
Djeca i mladi doduše rijetko ozbiljno obolijevaju od COVID-19 u poređenju sa odraslima, ali teški oblici bolesti poput višesistemskog upalnog sindroma koji često zahtijeva liječenje na odjelu intenzivne njege, također su opisani u Austriji sa učestalosti od 1:500-1:1000 zaražene djece i mladih, što često zahtijeva liječenje na odjelu intenzivne njege. Uz to se povećavaju indicije da i djeca i mladi nakon blagih i asimptomatskih oblika bolesti mogu dugoročno patiti od posljedica oboljenja COVID-19 („Long-COVID“). Vakcinisanje štiti od oboljenja i mogućih težih posljedica bolesti. Uz to treba uzeti u obzir da neće samo oboljeti djeca, nego također doprinose opštoj infekciji.

COVID-19 Vaxzevria proizvođača AstraZeneca, Spikevax proizvođača Moderna i COVID-19 Vaccine Janssen trenutno su odobrene za osobe mlađe od 18 godina.

(02.08.2021, 13:00)

Da. Studije za odobrenje mRNA vakcina Comirnaty i Spikevax za djecu i mlade starije od 12 godina su pokazale da su vakcine sigurne i veoma efikasne u prevenciji simptomatskih laboratorijski potvrđenih oboljenja od COVID-19 među djecom i mladima starijima od 12 godina. 
Kao i kod odraslih, među osobama u ovoj dobnoj grupi mogu se pojaviti očekivane reakcije tijela na vakcinu nakon vakcinisanja protiv COVID-19, koje obično nestanu same od sebe u roku od nekoliko dana. Lokalne i sistemske reakcije kod 12- i 15-godišnjaka bile su slične kao kod osoba starijih od 16 godina: Na mjestu uboda (najčešće na nadlaktici) mogu se pojaviti crvenilo, otekline, zagrijavanje kože ili bolovi. Uz to se mogu javiti opšte tegobe poput glavobolje, malaksalosti i temperature. Sve te moguće tegobe znak su normalne borbe tijela sa vakcinom što rezultira zaštitnim efektom. Opisane reakcije su međutim bezazlenije od mogućih tegoba i posljedica oboljenja koje se vakcinisanjem mogu spriječiti! Ako se nakon vakcinisanja pojave iznemoglost ili temperatura do 3 sedmice nakon vakcinisanja, treba izbjegavati fizičko opterećenje. Odbor za lijekove za humanu upotrebu utvrdio je nakon provjere zahtjeva za odobrenje da koristi od vakcinisanja nadmašuju rizike i u ovoj dobnoj grupi.
Sigurnost i efikasnost vakcinisanja kod djece i odraslih nisu samo uočeni u okviru evropskog farmakovigilancijskog sistema, već i širom svijeta. Vakcina je već bila primijenjena nekoliko miliona puta u ovoj dobnoj grupi u SAD-u i Kanadi do kraja juna, a ni u toj širokoj primjeni nema naznaka zabrinutosti za sigurnost.

Vakcinisanje se zato u Austriji u starosnoj grupi 12-15-godišnjaka preporučuje prema spisku prioriteta Nacionalnog gremija za vakcinisanje.

(02.08.2021, 13:00)

Reakcije na vakcinu i nuspojave
Nakon vakcinisanja protiv korone mogu se javiti očekivane reakcije tijela na vakcinu koje obično samostalno nestanu nakon nekoliko dana. Te moguće tegobe znak su normalne borbe tijela sa vakcinom što rezultira zaštitnim efektom. Te reakcije su međutim bezazlenije od mogućih simptoma i posljedica oboljenja koje se vakcinisanjem može da spriječi! Ako u vremenskoj vezi sa vakcinisanjem protiv korone dođe do zdravstveno relevantnog događaja odnosno trajnog oštećenja zdravlja, može se podnijeti zahtjev za priznavanje štete od vakcinisanja. Priznavanje rezultira socijalnim naknadama u obliku jednokratnih isplata ili isplata penzije. Posmatrajte kao i nakon drugih vakcinisanja ili uzimanja lijekova svoje zdravstveno stanje. Ako imadnete nuspojave koje traju više od 3 dana nakon vakcinisanja ili se ponavljaju (npr. vrtoglavica, jaka i trajna glavobolja, poremećaji vida, mučnina / povraćanje, otežano disanje, akutna bol u prsima, želucu, rukama ili nogama, oticanje nogu, male mrlje od krvi ispod kože), obratite se svom doktoru koji bi trebao
uraditi medicinsku dijagnozu radi pojašnjenja tromboembolijskih događaja (krvnih ugrušaka) / trombopenije (smanjenje krvnih pločica).
Važni pregledi kod novonastalih simptoma su:

  • krvna slika sa utvrđivanjem broja trombocita,
  • bris krvi, D dimeri i po potrebi daljnja slikovna dijagnostika (npr. cMRT, ultrazvuk, CT toraks/abdomen).

O ostalom medicinskom postupanju pogledajte Informacije u aktuelnoj informaciji Društva za istraživanje tromboze i hemostaze.

Da. Nakon vakcinisanje protiv korone nastupaju često poznate reakcije koje se obično samostalno povuku tokom nekoliko dana. Na mjestu uboda mogu se vrlo često javiti bolovi, crvenilo i oteklina. Osim toga, vrlo često se može javiti umor, glavobolja, bolovi u mišićima ili zglobovima, oticanje limfnih čvorova, mučnina/povraćanje, groznica ili temperatura. Vrlo često znači da je pogođeno više od jedne od deset vakcinisanih osoba.
Nadležan doktor ili također Vi sami možete da prijavite nuspojave na nebenwirkung.basg.gv.at O stale informacije o prijavi pretpostavljenih nuspojava nalaze se na http://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/meldewesen/nebenwirkungen

(02.08.2021, 13:00)

Djelotvornost
Vakcinisanje protiv korone trenutno je najefikasnija zaštita od oboljenja COVID-19 i teškog oblika bolesti COVID-19, koji u najgorem slučaju može da završi smrtno. Može se očekivati da će se smrtni slučajevi također desiti u uskoj vremenskoj vezi sa vakcinisanjem protiv korone, ali to nema nikakve veze sa prethodno primijenjenom vakcinom protiv korone. Pogotovo kod vakcinisanja starijih osoba ili članova visokorizičnih grupa, koji generalno imaju veći rizik od smrti, moguće je da se smrt desi slučajno nedugo nakon vakcinisanja protiv korone, a da ne postoji uzročna veza sa vakcinisanjem. To zahtijeva pažljivu provjeru od slučaja do slučaja prije donošenja preuranjenih zaključaka o djelovanju vakcina.

Da. Svaka registrovana vakcina je efikasna, široko testirana i dobro pogodna za sprječavanje teških oblika bolesti i smrtnih slučajeva. U diskusiji o "postocima zaštite" treba uzeti u obzir: Ne postoji vakcinisanje koje garantuje 100% zaštitu.

(02.08.2021, 13:00)