Cookies allow us to offer you the best possible use of this website. We use cookies for statistical purposes and for quality assurance. By continuing on our website, you consent to the use of cookies on your device. Further information can be found in our section on (data) privacy.

Cookies allow us to offer you the best possible use of this website. We use cookies for statistical purposes and for quality assurance. By continuing on our website, you consent to the use of cookies on your device. Further information can be found in our section on (data) privacy.

Cookies allow us to offer you the best possible use of this website. We use cookies for statistical purposes and for quality assurance. By continuing on our website, you consent to the use of cookies on your device. Further information can be found in our section on (data) privacy.

Informacije na srpskom

Korona virus

Vakcinacija protiv korone

FAQ vakcinacija protiv korone

Opšte informacije
Sva lica koja žive u Austriji imaju pravo na besplatno vakcinisanje protiv korone u Austriji i tako biti vakcinisani protiv virusa COVID-19. Ovo se odnosi i na osobe bez austrijskog broja socijalnog osiguranja. Nacionalni plan vakcinacije protiv virusa COVID-19 reguliše redosled vakcinacije svih osoba koje žele da vakcinišu u Austriji. Organizaciju i sprovođenje vakcinacije izvode savezne države. Vakcinacija protiv korone vrši se na dobrovoljnoj osnovi.

Prijava za vakcinaciju protiv korone vrši se putem platformi za registraciju odgovarajućih saveznih država: Vakcinacija protiv korone - registrujte se odmah! (sozialministerium.at)

(02.08.2021, 13:00)

Vakcina Comirnaty firme BioNTech/Pfizer daje se prema stručnim informacijama, sa dve doze vakcine u razmaku od 21 dan sa mogućim intervalom (od 19 do 42 dana).

Vakcina Spikevax firme Moderna daje se prema stručnim informacijama, sa dve doze vakcine u razmaku od 28 dana sa mogućim intervalom od 21 do 42 dana.

Vakcina Vaxzevria od proizvođača AstraZeneca daje se sa dve doze vakcine, a zbog trenutne situacije u vezi sa Delta varijantom, Nacionalni komitet za vakcinaciju preporučuje interval između četiri do osam nedelja između doza vakcine.

Vakcina COVID-19 Vaccine Janssen proizvođača Johnson&Johnson (Janssen) primenjuje se kao vakcina u jednoj dozi.

(02.08.2021, 13:00)

Trajanje zaštite nakon vakcinacije protiv korone još nije definitivno poznato ni za jednu odobrenu vakcinu, međutim, prema trenutnoj situaciji sa podacima, zaštita traje najmanje 9 meseci (računajući od 2. doze, odn. u slučaju vakcine Johnson&Johnson (Janssen), nakon 1. doze/pojedinačne doze). Zbog toga još uvek nije poznato kada, odn. da li je potrebno ponovo primiti vakcinu. Na osnovu rezultata daljih studija biće date odgovarajuće preporuke.

(02.08.2021, 13:00)

 

Prema trenutnim naučnim saznanjima, vakcinacija protiv korone nudi takozvanu individualnu zaštitu. Na personalnom nivou, vakcinacije znači da je rizik od dobijanja SARS-CoV-2 i dobijanja teškog oblika bolesti ili čak umiranja od COVID-19 sveden na minimum. Ako se u izuzetnim slučajevima pojavi bolest COVID-19 uprkos vakcinaciji, ovo je mnogo blaže i izbegavaju se komplikacije i smrtni slučajevi.
Osim toga, podaci o
primeni vakcina protiv COVID-19 ukazuju na to da vakcinisani ljudi imaju manje virusno opterećenje i značajno smanjeno izlučivanje virusa i da su zbog toga manje zarazni od nevakcinisanih osoba.
Više detalja u oblasti Stručnih informacija možete pročitati u "Vakcinacija protiv COVID-19: preporuke za primenu Nacionalnog odbora za vakcinaciju".

(02.08.2021, 13:00)

Prema trenutnim naučnim saznanjima, vakcinacija protiv korone svakako pruža individualnu zaštitu. Takođe se povećava broj podataka o upotrebi COVID-19 vakcina koji govore da vakcinisane osobe takođe imaju smanjeno izlučivanje virusa zbog manjeg virusnog opterećenja i otuda su manje zarazne od nevakcinisanih. Ovaj efekat još uvek nije moguće definitivno utvrditi (kvantifikovati), a verovatno će zavisiti i od vrste vakcine i zarazne varijante SARS-CoV-2.
S druge strane, osobe koje su pretrpele simptomatsku SARS-CoV-2 infekciju takođe mogu ponovo da se zaraze, ali i ovde se pretpostavlja da oni ne igraju suštinsku ulogu u prenošenju bolesti. Ovo je shodno tome uzeto u obzir u kontekstu upravljanja kontakt osobama u slučaju kontakta sa osobom koja je imala pozitivan test na SARS-CoV-2. Ako vakcinisani imaju bliski kontakt sa nekim ko je pozitivan na SARS-CoV-2, mogu (od 22. dana nakon 1. doze do 6 nedelja nakon 2. doze) se smatrati kontakt osobom II kategorije.

Zaštitne mere koje se primenjuju u svakom slučaju, kao što je obavezno nošenje zaštite za usta i nos, distanca i higijenski propisi moraju se poštovati dok dovoljan broj ljudi ne primi vakcinu protiv korone.

(02.08.2021, 13:00)

Vakcinacija posebnih grupa ljudi
Odluku o primeni vakcinacije protiv korone uvek treba donositi u dogovoru sa lekarom koji vas leči, uzimajući u obzir individualni rizik i situaciju bolesti. Individualna odluka mora se donositi od slučaja do slučaja, posebno kada se vakcinišu ljudi sa osnovnim bolestima. Zato se obratite vašem lekaru pre termina za vakcinaciju ili da biste razgovarali o temama kao što su prethodne ili osnovne bolesti, unos lekova, mogući faktori rizika i druga medicinska pitanja. Lekar vas takođe može posavetovati u kojim retkim slučajevima se ne preporučuje vakcinacija protiv korone.

Osobe sa poznatim alergijama, kao na primer protiv aeroalergena kao što je polen ili kućna prašina, mogu i treba da budu vakcinisani protiv COVID-19. O svim alergijama treba razgovarati u informativnoj diskusiji sa lekarom koji vas leči. Zbog toga sa sobom treba da ponesete alergijski karton na zakazani termin za vakcinaciju, jer sadrži informacije o mogućim alergenima. Osobama sa registrovanom alergijom se savetuje da sačekaju najmanje 30 minuta u centru za vakcinaciju pod medicinskim nadzorom nakon vakcinacije protiv korone. Ako se alergijski šok (anafilaksa) već dogodio nakon neke vakcinacije, lekar o tome mora biti obavešten pre vakcinacije protiv korone.

(02.08.2021, 13:00)

Do sada, bez izuzetka, nisu otkrivene abnormalnosti u iskustvu sa upotrebom vakcina protiv COVID-19 kod trudnica. U međuvremenu su posebno objavljeni podaci o mRNK vakcinama, zbog čega se mRNK vakcinama daje prednost prilikom vakcinacije trudnica. Trudnice imaju visok rizik od razvoja teškog oblika bolesti COVID-19. Posle pažljive individualne procene rizika i koristi, prema tome vakcinacija protiv COVID-19 mRNK vakcinom može se izvršiti i kod trudnica.

Za procenu koristi i rizika, upućuje se na trenutnu verziju preporuka Austrijskog društva za ginekologiju i akušerstvo.

Ovde se radi o off label upotrebi koju treba prijaviti u dokumentovanom obliku. Odlaganje vakcinacije za 2. ili 3. tromesečje trudnoće kao mera predostrožnosti je naznačeno kao odgovor na teorijske nedoumice.
Rutinski test trudnoće nije neophodan pre vakcinacije. U slučaju trudnoće koja se dogodila oko termina vakcinacije, nema indikacija za prekid trudnoće. Trudnoća se takođe ne može klasifikovati kao rizična trudnoća.

(02.08.2021, 13:00)

Osobe koje imaju akutnu infekciju treba vakcinisati protiv COVID-19 samo kada su potpuno zdravi i oporavljeni.

(02.08.2021, 13:00)

Prema prvobitnoj proceni, nakon infekcije prethodnim varijantama koje su bile u cirkulaciji, trebalo je pretpostaviti zaštitu 6-8 meseci. Zbog trenutne epidemiološke situacije sa sve većim udelom Delta soja i mogućih novih, zaraznijih varijanti, preporuka se prilagođava na sledeći način: nakon što je laboratorijskom dijagnozom potvrđena infekcija SARS-CoV-2 (otkrivanje pomoću PCR testa), preporučuje se vakcinacija otprilike 4 nedelje nakon infekcije ili bolesti (nakon oporavka) kako bi se osigurala najbolja moguća zaštita od Delte varijante.
Za osobe kod kojih je infekcija potvrđena PCR testom ili neutrališućim antitelima protiv SARS-CoV-2 (testovi neutralizacije/odgovarajući NT korelati), dovoljna je jedna vakcina (off label), čak i ako je infekcija bila pre više od 8 meseci. Sa imunološkog stanovišta, ovo odgovara pojačanju. Odgovarajuće studije pokazuju da je ovim ljudima potrebna samo jedna vakcinacija da bi stekli zaštitu uporedivu sa zaštitom neinficiranih, redovno vakcinisanih osoba prema redovnom rasporedu vakcinacija.
Bez obzira na medicinsku/imunološku procenu, za odlazak na međunarodna putovanja mogu biti potrebne 2 doze
. U takvim slučajevima može se, odn. treba dati 2. dozu iz formalnih razloga, što takođe odgovara odobrenju i ne sme se uskratiti. Ako je osoba dva puta vakcinisana, ne može se isključiti povećana stopa reakcija na vakcinu kod onih koji su se oporavili.
Ako u intervalu između 1. doze i 2. doze postoji laboratorijski potvrđena SARS-CoV-2 infekcija (PCR test), 2. doza se preporučuje otprilike 4 nedelje nakon infekcije ili bolesti (nakon oporavka) (off-label).

(02.08.2021, 13:00)

Vakcinacije za decu i adolescente

Vakcine Comirnaty iz kompanije Pfizer/BioNTech i Spikevax iz Moderne testirane su na efikasnost i bezbednost krajem maja 2021., odn. 23. jula 2021. za upotrebu na deci od 12 godina života i starijoj. U studijama odobravanja obe vakcine kod dece i adolescenata starijih od 12 godina pokazale su da su vakcine sigurne i visoko efikasne u sprečavanju simptomatskih, laboratorijski potvrđenih bolesti COVID-19 kod dece i adolescenata od 12 godina i starijih.  

U Austriji se vakcinacija preporučuje u starosnoj grupi od 12-15 godina prema listi prioriteta Nacionalnog komiteta za vakcinaciju. U Austriji se vakcinacija preporučuje u starosnoj grupi od 12-15 godina prema listi prioriteta NIG-a (Nacionalnog komiteta za vakcinaciju). To znači da se deca sa visokim rizikom, na primer, mogu i treba odmah vakcinisati jer su u velikom riziku od ozbiljnog razvoja COVID-19. Deca i adolescenti od 12 godina bez faktora visokog rizika trebalo bi da se vakcinišu ako su odrasle osobe imale odgovarajuću ponudu vakcina.

(02.08.2021, 13:00)

Prema trenutnim saznanjima, odobrene vakcine protiv COVID-19 nude individualnu zaštitu. Visok nivo učešća stanovništva u vakcinaciji značajno smanjuje težinu bolesti, mogu se izbeći ozbiljni i smrtni slučajevi i rasteretiti zdravstveni sistem. Nakon vakcinacije značajno se smanjuje verovatnoća da će neko ko je vakcinisan zaraziti druge prijatelje ili članove porodice. Ovo štiti ljude koji (još) nisu vakcinisani i one koji ne razviju imunološki odgovor nakon vakcinacije protiv bolesti COVID-19.
Deca i adolescenti retko ozbiljno obolevaju od COVID-19 u poređenju sa odraslima, ali teški tokovi bolesti, kao što je sindrom multisistemske upale, koji često zahteva lečenje na odeljenju intenzivne nege, takođe se javljaju u Austriji sa učestalošću 1:500-1:1000 inficirane dece i adolescenata, što često zahteva lečenje na odeljenju intenzivne nege. Osim toga, sve je više dokaza da deca i adolescenti takođe mogu patiti od dugoročnih posledica bolesti COVID-19 („Produženi COVID“) nakon blagih i asimptomatskih tokova. Vakcinacija štiti od oboljevanja i mogućih ozbiljnih posledica bolesti. Osim toga, mora se uzeti u obzir da deca ne samo da mogu sami da se razbole, već i da doprinesu opštem procesu infekcije.

COVID-19 Vaxzevria firme AstraZeneca, Spikevax firme Moderna i COVID-19 Vaccine Janssen trenutno nisu odobrene za osobe mlađe od 18 godina.

(02.08.2021, 13:00)

 

Da. U studijama odobravanja mRNK vakcina Comirnaty i Spikevax kod dece i adolescenata starijih od 12 godina pokazale su da su vakcine sigurne i visoko efikasne u sprečavanju simptomatskih, laboratorijski potvrđenih bolesti COVID-19 kod dece i adolescenata od 12 godina i starijih. Kao i kod odraslih, osobe ove starosne grupe mogu doživeti očekivane telesne reakcije na vakcinu nakon vakcinacije protiv COVID-19, koje se obično povlače same u roku od nekoliko dana. Lokalni i sistemski odgovori kod dece od 12 do 15 godina bili su slični onima prijavljenim kod ispitanika starijih od 16 godina: na mestu ubrizgavanja (najčešće na nadlaktici) može se pojaviti crvenilo, otok, povišena temperatura kože ili bol. Osim toga, mogu se pojaviti opšti simptomi kao što su glavobolja, umor, temperatura itd. Sve ove poteškoće su znak normalne izloženosti tela vakcini koja prouzrokuje zaštitni efekat. Opisane reakcije su, međutim, mnogo bezopasnije od simptoma i mogućeg posledičnog oštećenja usled bolesti koje vakcinacija može da spreči! Ako se nakon vakcinacije pojavi umor ili temperatura do 3 nedelje nakon vakcinacije, treba izbegavati fizičko naprezanje.
Nakon razmatranja zahteva za odobrenje, Odbor za lekove za ljudsku upotrebu je otkrio da koristi od vakcinacije

(02.08.2021, 13:00)

Reakcije na vakcine i neželjeni efekti
Nakon vakcinacije protiv korone, telo može da oseti očekivane reakcije na vakcinu, koje se obično same završe u roku od nekoliko dana. Ove poteškoće znak normalne izloženosti tela vakcini koja prouzrokuje zaštitni efekat. Međutim, ove reakcije su bezopasnije od mogućih simptoma i posledičnog oštećenja u slučaju bolesti koje vakcinacija može sprečiti! Ako se zdravstveno važan događaj ili trajno oštećenje zdravlja dogodi u vremenskoj vezi sa vakcinacijom protiv korone, može se podneti zahtev za priznavanje oštećenja zbog vakcinacije. Priznavanje nastale štete rezultira socijalnim davanjima u obliku jednokratnih isplata ili isplata penzija. Molimo pripazite na svoje zdravstveno stanje, baš kao i nakon drugih vakcinacija ili uzimanja lekova. Ako imate neželjene efekte koji traju ili se ponavljaju više od 3 dana nakon vakcinacije (npr. vrtoglavica, jaka i uporna
glavobolja, poremećaji vida, mučnina/povraćanje, otežano disanje, akutni bol u grudima, stomaku, rukama ili nogama, oticanje nogu, male mrlje od krvi ispod kože), obratite se svom lekaru koji treba da izvrši medicinsku dijagnozu radi razjašnjenja slučajeva tromboembolije (krvnih ugrušaka)/trombopenije (smanjenje broja trombocita u krvi).
Važna istraživanja kod novih simptoma su:

  • Krvna slika sa određivanjem broja trombocita,
  • Krvni podlivi, D-dimeri i, ako je potrebno, dalja slikovna dijagnostika (cMRT, ultrazvuk, CT grudnog koša/stomaka).

Za dalje medicinske postupke pronađite Informacije u izjavi Društva za istraživanje tromboze i hemostaze koje se neprekidno ažuriraju.

Da. Poznate reakcije se često javljaju posle vakcinacije protiv korone, ali obično se povuku same za nekoliko dana. Veoma često se na mestu ubrizgavanja može pojaviti bol, crvenilo i otok. Osim toga, vrlo često se može javiti umor, glavobolja, bolovi u mišićima ili zglobovima, oticanje limfnih čvorova, mučnina/povraćanje, drhtavica ili povišena temperatura. Pod "veoma često" podrazumevamo da je pogođeno više od jedne osobe na deset osoba koje su vakcinisane.
Lekar odgovoran za vas ili vi sami možete prijaviti sumnju na neželjene efekte na nebenwirkung.basg.gv.at. Za više informacija o prijavljivanju sumnje na neželjene efekte pogledajte veb sajt dostupan na adresi http://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/meldewesen/nebenwirkungen

(02.08.2021, 13:00)

Efikasnost
Vakcinacija protiv korone je trenutno najefikasnija zaštita od bolesti COVID-19 i teških tokova bolesti COVID-19, što u najgorem slučaju može biti fatalno. Za očekivati je da će se i smrtni slučajevi dogoditi u uskoj vremenskoj vezi sa vakcinacijom protiv korone, ali one nemaju nikakve veze sa prethodno sprovedenom vakcinacijom protiv korone. Naročito kada se vakcinišu stariji ljudi ili članovi visoko rizičnih grupa, koji uglavnom imaju veći rizik od smrtnog ishoda bolesti, moguće je da se smrt dogodi slučajno ubrzo nakon vakcinacije protiv korone, a da ne postoji uzročna veza sa vakcinacijom. To zahteva pažljivo ispitivanje od slučaja do slučaja pre nego što se dođe do zaključaka o efektima vakcina.

Da. Svaka odobrena vakcina je efikasna, opsežno testirana i pogodna za sprečavanje ozbiljnih bolesti i smrti. U diskusiji o „procentima zaštite“ treba uzeti u obzir sledeće: ne postoji vakcinacija koja garantuje 100% zaštitu.

(02.08.2021, 13:00)